idolsmiledental

ผู้ที่สูบบุหรี่ สามารถเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใส ได้หรือไม่

ผู้ที่สูบบุหรี่ สามารถเข้ารับการรักษาจัดฟันแบบใส ได้หรือไม่ สุขภาพช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน