ข่าวเทคโนโลยี Facebook ใช้โพสต์ Reddit 1.5 พันล้านโพสต์เพื่อสร้าง Chatbot

Facebook ได้เปิดตัว Chatbot ใหม่ที่อ้างว่าสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจความรู้และบุคลิกภาพ “Blender” ได้รับการฝึกฝนโดยใช้การสนทนาที่เป็นสาธารณสมบัติซึ่งมีตัวอย่างการแลกเปลี่ยนมนุษย์ 1.5 พันล้านตัวอย่าง