การมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักสูงในวัยชราอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอิสระจากภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักนั้นวัดได้ง่าย และสามารถลดลงได้ด้วยการออกกำลังกายหรือการรักษาพยาบาล การระบุผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมสูงสำหรับการแทรกแซงในระยะแรกได้จำนวนผู้ที่ป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 139 ล้านคนทั่วโลก

ภายในปี 2593 จาก 55 ล้านคนในปี 2563 ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคสมองเสื่อม แต่หลักฐานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าการรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดสามารถช่วยชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมและบรรเทาอาการได้ นักวิจัยได้ตรวจสอบว่าอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 2,147 คนและอาศัยอยู่ในสตอกโฮล์มอาจเชื่อมโยงกับภาวะสมองเสื่อมและความรู้ความเข้าใจที่ลดลงโดยไม่ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาซึ่งติดตามผู้เข้าร่วมการศึกษานานถึง 12 ปี แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก 80 ครั้งต่อนาทีหรือสูงกว่าโดยเฉลี่ย มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมสูงกว่าผู้ที่มีอัตราการเต้นของหัวใจ 60-69 ครั้งต่อนาที 55 เปอร์เซ็นต์ ผลที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดที่ตรวจไม่พบ และข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวนมากขึ้นเสียชีวิตในช่วงติดตามผล ดังนั้นจึงไม่มีเวลาพัฒนาภาวะสมองเสื่อม