ผู้ขอลี้ภัยกลุ่มที่ 7 จำนวน 176 คนที่อพยพออกจากลิเบียได้เดินทางมาถึงรวันดาแล้ว ผู้มาใหม่รวมถึงชาวเอริเทรีย 102 คน ชาวซูดาน 62 คน โซมาลิส 5 คน ชาวซูดานใต้ 4 คน และชาวเอธิโอเปีย 3 คน พวกเขาถูกเก็บไว้โดยหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ UNHCR และรัฐบาลรวันดาในศูนย์เปลี่ยนเครื่องที่ตั้งอยู่ในเมืองคิกาลีทางใต้ของเมืองหลวงคิกาลี 40 กม.

โดยรวมแล้ว ผู้ขอลี้ภัย 648 คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศ Horn of Africa ได้ย้ายไปรวันดาจากลิเบียตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 ในจำนวนนี้ 462 คนได้ย้ายถิ่นฐานไปยังสวีเดน แคนาดา นอร์เวย์ ฝรั่งเศส และเบลเยียม หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยมากกว่า 5,000 คน รวมทั้งเด็กหลายร้อยคน ติดอยู่ในส่วนต่างๆ ของลิเบียโดยหวังว่าจะสามารถเดินทางถึงยุโรปได้ ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยเกือบ 7,000 คน ได้รับการอพยพหรืออพยพออกจากลิเบียแล้ว สหประชาชาติ ระบุ